Безплатни 3Д модели

Списък със сайтове за безплатни 3Д Модели   – списъка се обновява периодечно

http://motti.bg/ – 3д модели на мебели и осветление
http://3dsky.org/  – база данни с 3д модели

http://archive3d.net/– една от най големите база данни с 3д модели

http://artist-3d.com/ – база данни с 3д модели

http://cg3dmodels.com/ – високо качество модели

http://live.kristalia.it/ – производител на мебели

http://seek.autodesk.com/ – база данни на Аутодеск

http://www.3dmodelfree.com/ – база данни с 3д модели

http://www.3dvia.com/ – база данни с 3д модели

http://www.archidom.net/ –  база данни с 3д модели

http://www.blastation.com/– производител на мебели

http://www.hermanmiller.com/– производител на мебели

http://www.hqdetails.com/ – безплатни и платени, високо качество модели

http://www.mr-cad.com/ – база данни с 3д модели

http://www.wilde-spieth.de –   производител на мебели

www.bo-ex.dk – производител на мебели

www.ferlea.com – производител на мебели

www.lammhults.se – производител на мебели

www.maxalto.it – производител на мебели

www.naughtone.com – производител на мебели

http://vargov.ru/product/list/id/13 – модели на високо качество коли + други платени

www.varierfurniture.com – производител на мебели

[socialring]